Cách 1: Tìm nhà thuốc gần nơi bạn sinh sống trong danh sách dưới đây:
Cách 2: Nếu không tìm thấy nhà thuốc, hãy gọi tới tổng đài 0977 865 088 để được trợ giúp
Cách 3: Đặt hàng online theo số 0977 865 088