Author Archives: Gpharm

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Suy tĩnh mạch là sự suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch trên cơ thể. Phần lớn các trường hợp mắc phải xảy ra ở chi dưới (chân) do hệ thống tĩnh mạch chi dưới dài, phức tạp và nhất là chịu ảnh hưởng của trọng lực khi

Tĩnh mạch – tĩnh mạch chi dưới

Tĩnh mạch là gì? Tĩnh mạch là một trong ba loại mạch máu chính của cơ thể gồm động mạch, tĩnh mạch, mao mạch. Khác với chức năng của động mạch là đưa máu có chứa các chất dinh dưỡng, oxygen, hormone, các tế bào máu từ tim đến khắp nơi trong cơ thể, thì

Call Now Button